ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Είναι ένα αυτοκόλλητο κατασκευασμένο από pvc εφαρμοσμένο σε ένα όχημα με ένα μήνυμα, που προορίζεται να διαβαστεί από τους ενοίκους των άλλων οχημάτων και όχι μόνο. Είναι πλέον ο ποιο έξυπνος και πρωτότυπος τρόπος διαφήμισης & προώθησης προϊόντων. Ξέρετε πόσα βλέμματα πέφτουν πάνω τους καθημερινά καθώς κινούνται? Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση και την εφαρμογή του διαφημιστικού μηνύματος της εταιρίας σας με μια εντυπωσιακή ολική ή μερική κάλυψη του οχήματος.