ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
35
Λογότυπο με ιδιαίτερη γραμματοσειρά
2 προτάσεις
1 επανεξέταση (χρωματική αλλαγή στο επιλεγμένο προσχέδιο)
Χρήση ιδιαίτερης γραμματοσειράς
Δεν περιλαμβάνει σήμα για το λογότυπο
Χρήση μόνο σε web
Παράδοση σε .jpg .png
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ ΣΗΜΑ
95
Λογότυπο με ιδιαίτερη γραμματοσειρά & σήμα
2 προτάσεις
1 επανεξέταση (χρωματική αλλαγή στο επιλεγμένο προσχέδιο)
Χρήση ιδιαίτερης γραμματοσειράς
Περιλαμβάνει σήμα για το λογότυπο
Χρήση για εκτύπωσες & web
Παράδοση σε .pdf, .jpg .png
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
230
Σχεδιασμός μοναδικού λογοτύπου
3 προτάσεις
2 επανεξετάσεις (2 αλλαγές στο επιλεγμένο προσχέδιο)
Χρήση προσωποποιημένης γραμματοσειράς
Σχεδιασμός μοναδικού σήματος
Χρήση σε επιγραφές, εκτυπώσεις, web
Παράδοση σε .jpg, .png, .tif, .pdf, .eps, cdr, .ai
Two columns
Vertical
Horizontal

Υπολογιστής Κόστους Λογοτύπου

Κόστος

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}