Λόγω του εξατομικευμένου χαρακτήρα των προϊόντων, με βάση τη νομοθεσία, δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής τους ή το δικαίωμα υπαναχώρησης για οποιοδήποτε λόγο.

Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε προϊόντα ελαττωματικά ή διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην εταιρία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα  και να μη φέρουν αλλοιωμένη συσκευασία. Σε περίπτωση που το ελάττωμα μπορεί να διορθωθεί, η εταιρία θα προβεί πρώτα στην επιδιόρθωση των προϊόντων. Αντικατάσταση αυτών θα γίνεται μόνο στην περίπτωση που το ελάττωμα δεν επιδέχεται επιδιόρθωσης.

Δεν θεωρείται ελάττωμα και η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει, εάν αυτό οφείλεται σε αρχεία που έχουν αποσταλεί από τον πελάτη, ή σε αρχεία που έχουν τύχει έγκρισης του πελάτη.

Τυχόν αποκλίσεις προϊόντων με εκείνα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες δεν αποτελούν ελάττωμα και δεν στοιχειοθετούν λόγο αντικατάστασης αυτών.