ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ (6)

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (4)

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΟΒΑΛ (1)

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ & ΑΡΙΘΜΩΝ (5)