ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ & ΑΡΙΘΜΩΝ (5)

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΟΒΑΛ (1)

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ (6)

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (4)