ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ (16)

ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ (12)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ (14)

ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (1)

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΤΣΕΠΗΣ (6)

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3)

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΣΤΥΛΟ (1)